Portál Košickej arcidiecézy
diskusné fórum k synodálnym témam
viac o logu...

Modlitba za synodu

Drahí bratia a sestry v Kristovi,

na sviatok sv. Ondreja, apoštola a patróna našej arcidiecézy (30.11.2002) som vás pastierským listom informoval o zvolaní diecéznej synody. Adresoval som vám všetkým pozvanie na spoločnú cestu duchovnej obnovy, reformy života, na cestu skúmania a hľadania, ako sa v súčasnom svete vhodnejšie a účinnejšie pričiniť o vzrast a dodržiavanie kresťanského štýlu života.

Dvanást rokov slobody, dvanást rokov prežitých spolu – diecézny biskup, kňazi, rehoľníci a laici, naše spoločné vykročenie po Veľkom jubileu 2000 do nového tisícročia, 200–té výročie zriadenia Košickej diecézy (9.8.1804 – 2004) – to všetko sa stalo pohnútkou pre moje rozhodnutie zvolať synodu.

Diecézna synoda je pre nás niečím novým a preto sa vynára množstvo otázok.

Slovo synoda v gréckej pôvodine znamená krácat spolu po jednej ceste a jedným smerom. A my chceme ísť spolu ako Cirkev – Boží ľud – spoločenstvo veriacich v Krista. To je aj pozvanie pre každého, aby sa zúčastnil a zapojil do procesu, ktorý poskytuje množstvo príležitostí. Spôsob, ktorým chceme kráčať má byť charakterizovaný rozličnými podobami či prejavmi svedectva, svätosti a služby.

Nech nás Duch Svätý sprevádza na našej ceste, obdarí múdrostou a chápaním, aby prostredníctvom diskusie a úvah sme dospeli k návrhom a odporúčaniam, ktoré prispejú v našej arcidiecéze k lepšej účasti na Kristovom poslaní. Modlite sa, prosím, za úspech synody.

Ďakujem vám za vašu pomoc.

S úprimným pozdravom

váš arcibiskup