viac o logu...

Ima a szinódusért

Mi az egyházmegyei szinódus?
Ki hívhat össze szinódust?
Új keletű-e a szinódus?
Mi a szinódus célja?
Milyen sajátos célja van ennek a szinódusnak?
Van-e a szinódusnak behatároltsága?
Mit várhatunk a szinódustól?
Mikor kezdődik a szinódus?
Mit jelent az egyházmegyei konzultáció?
Ki nyilváníthat véleményt?
Milyen az egyházmegyei konzultáció lefolyása?
Ki vehet részt az egyes szakaszok munkájában?
Mire szolgálnak a vizsgálódások eredményei?
Mit jelent az egyházközségi szinódusi közösség?
Milyen az egyházközségi szinódusi közösség munkaprogramja?
Hol kaphatunk további tájékoztatást a szinódussal kapcsolatban?

Krisztusban kedves testvérek,

Szent András apostol, főegyházmegyénk védőszentjének ünnepén, (2002.11.30.) pásztorlevélben hirdettem meg az egyházmegyei szinódust. Ezzel meghívtalak benneteket a lelki megújulás és életünk megreformálásának közös útjára, hogy vizsgálódjunk és alkalmasabb, hatékonyabb módszert keressünk a keresztény életforma gyarapodásához.

Tizenkét év szabadság, tizenkét közösen megélt esztendő - megyéspüspök, papok, szerzetesek és világiak - együtt indulásunk a jubileumi esztendőn át az új évezredbe, valamint az egyházmegye megalapításának 200. évfordulója (1804.8.9 - 2004), együttesen adták az indítékot ahhoz, hogy összehívjam a szinódust.

Az egyházmegyei szinódus valami egészen új számunkra, ezért érthetően sok kérdés merül fel.

A szinódus görög eredeti jelentőse (szünhodosz) - közös út, együtt, közösen egy irányba menni. És mi együtt akarunk zarándokolni, mint Egyház - Isten népe - a Krisztusban hívők közössége. Meghívás ez mindenki számára, hogy vegyen részt, kapcsolódjon be a lehetőségek sokaságát kínáló folyamatba. Lépteinket a tanúságtétel, az életszentség és a szolgálat különféle formái és megnyilvánulásai jelezzék.

Utunkon vezessen bennünket a Szentlélek, ajándékozzon meg bölcsességgel és megértéssel, hogy a viták és a közös megfontolások révén olyan javaslatokat, ajánlásokat tegyünk, amelyek főegyházmegyénkben hozzá járulnak a Krisztusi küldetésben való teljesebb részvételhez. Kérem, imádkozzatok a szinódus sikeréért.

Köszönöm segítségeteket.

Őszinte üdvözlettel:

Érsek-főpásztorotok