viac o logu...

Ima a szinódusért

Mi az egyházmegyei szinódus?
Ki hívhat össze szinódust?
Új keletű-e a szinódus?
Mi a szinódus célja?
Milyen sajátos célja van ennek a szinódusnak?
Van-e a szinódusnak behatároltsága?
Mit várhatunk a szinódustól?
Mikor kezdődik a szinódus?
Mit jelent az egyházmegyei konzultáció?
Ki nyilváníthat véleményt?
Milyen az egyházmegyei konzultáció lefolyása?
Ki vehet részt az egyes szakaszok munkájában?
Mire szolgálnak a vizsgálódások eredményei?
Mit jelent az egyházközségi szinódusi közösség?
Milyen az egyházközségi szinódusi közösség munkaprogramja?
Hol kaphatunk további tájékoztatást a szinódussal kapcsolatban?

Irgalmasan szerető Istenünk, aki a Világosság atyja,
az Élet és a Szeretet Ura vagy,
magasztalunk Téged és hálát adunk neked,
mert őseink mellett álltál,
akiktől a hit áldott örökségét kaptuk.
A keresztségben arra hívtál bennünket,
hogy Krisztus Egyházának élő tagjai legyünk.

Kérünk, légy velünk Lelked ajándékában:
világosítsd meg értelmünket és áldd meg igyekezetünket.
Rád bízzuk főegyházmegyénk szinódusát.

Adj bátorságot,
munkálkodni önmagunk megújulásán,
hogy mint evangéliumod hiteles tanúi,
életszentségünkkel készítsük elő Országod eljövetelét,
készséges szolgálattal teremjünk megbékélést,
ébresszünk reményt,
és így alakítsuk ki az egységet és az igazságosság világát.

Ámen