Portál Košickej arcidiecézy
viac o logu...

Modlitba za synodu

Čo je diecézna synoda?
Kto môže zvolať synodu?
Sú synody niečím novým?
Čo je účelom synody?
Aké sú špecifické ciele našej synody?
Má synoda nejaké obmedzenia?
Čo môžeme od synody očakávať?
Kedy sa začne synoda?
Čo je to diecézna konzultácia?
Kto môže vyjadriť svoj názor?
Aký je priebeh diecéznej konzultácie?
Kto sa môže zúčastnít každej etapy?
Ako budú použité výsledky prieskumu?
Čo sú to farské synodálne spoločenstvá?
Aký program je stanovený pre farské synodálne spoločenstvá?
Kde môžeme získať ďalšie informácie týkajúce sa synody?

Milosrdný a milujúci Bože, Otec Svetla, Života a Lásky,
chválime Ťa a ďakujeme Ti, že si bol s našimi otcami,
ktorí nám odovzdali vzácne dedičstvo viery.
Ty si nás skrze krst povolal,
aby sme sa stali živými členmi Kristovej Cirkvi.

Prosíme Ťa, buď s nami v dare Tvojho Ducha:
osvieť našu myseľ a požehnaj naše úsilie.
Tebe zverujeme synodu našej arcidiecézy.

Daj nám odvahu pracovať na obnove nás samých,
aby sme boli hodnovernými svedkami Evanjelia,
svätosťou života pripravovali príchod Tvojho kráľovstva,
ochotnou službou prinášali zmierenie a nádej
a tak vytvárali svet jednoty a spravodlivosti.

Amen.