Portál Košickej arcidiecézy
viac o logu...

Modlitba za synodu

Čo je diecézna synoda?
Kto môže zvolať synodu?
Sú synody niečím novým?
Čo je účelom synody?
Aké sú špecifické ciele našej synody?
Má synoda nejaké obmedzenia?
Čo môžeme od synody očakávať?
Kedy sa začne synoda?
Čo je to diecézna konzultácia?
Kto môže vyjadriť svoj názor?
Aký je priebeh diecéznej konzultácie?
Kto sa môže zúčastnít každej etapy?
Ako budú použité výsledky prieskumu?
Čo sú to farské synodálne spoločenstvá?
Aký program je stanovený pre farské synodálne spoločenstvá?
Kde môžeme získať ďalšie informácie týkajúce sa synody?

Autor : Peter Sedlák

Charakteristika:
V samotnom grafickom znaku, ktorý vychádza z geometrického tvaru kruhu (jednota, dokonalosť, celok...)sú načrtnuté tri symboliky
  1.   znak kríža - kresťanstvo
  2.   štylizácia znaku krídel (možno knihy) - Duch sv., učenie, rozlet...
  3.   päť bodov, bodiek symbolizujúcich ľudí - cirkev, spoločenstvo.

Po obvode v spodnej časti znaku je text:
SYNODA KOŠICKEJ ARCIDIECÉZY (SYNODA ARCIDIECÉZY KOŠICE).
Logo je farebne riešené vo farbách erbu košickej arcidiecézy - tmavá modrá a žltá.

Prešov 14.2.2003