Portál Košickej arcidiecézy
diskusné fórum k synodálnym témam
viac o logu...

Modlitba za synodu

Čo je diecézna synoda?
Kto môže zvolať synodu?
Sú synody niečím novým?
Čo je účelom synody?
Aké sú špecifické ciele našej synody?
Má synoda nejaké obmedzenia?
Čo môžeme od synody očakávať?
Kedy sa začne synoda?
Čo je to diecézna konzultácia?
Kto môže vyjadriť svoj názor?
Aký je priebeh diecéznej konzultácie?
Kto sa môže zúčastnít každej etapy?
Ako budú použité výsledky prieskumu?
Čo sú to farské synodálne spoločenstvá?
Aký program je stanovený pre farské synodálne spoločenstvá?
Kde môžeme získať ďalšie informácie týkajúce sa synody?

Drahí bratia a sestry v Kristovi,

na sviatok sv. Ondreja, apoštola a patróna našej arcidiecézy (30.11.2002) som vás pastierským listom informoval o zvolaní diecéznej synody. Adresoval som vám všetkým pozvanie na spoločnú cestu duchovnej obnovy, reformy života, na cestu skúmania a hľadania, ako sa v súčasnom svete vhodnejšie a účinnejšie pričiniť o vzrast a dodržiavanie kresťanského štýlu života.

Dvanást rokov slobody, dvanást rokov prežitých spolu – diecézny biskup, kňazi, rehoľníci a laici, naše spoločné vykročenie po Veľkom jubileu 2000 do nového tisícročia, 200–té výročie zriadenia Košickej diecézy (9.8.1804 – 2004) – to všetko sa stalo pohnútkou pre moje rozhodnutie zvolať synodu.

Diecézna synoda je pre nás niečím novým a preto sa vynára množstvo otázok.

Slovo synoda v gréckej pôvodine znamená krácat spolu po jednej ceste a jedným smerom. A my chceme ísť spolu ako Cirkev – Boží ľud – spoločenstvo veriacich v Krista. To je aj pozvanie pre každého, aby sa zúčastnil a zapojil do procesu, ktorý poskytuje množstvo príležitostí. Spôsob, ktorým chceme kráčať má byť charakterizovaný rozličnými podobami či prejavmi svedectva, svätosti a služby.

Nech nás Duch Svätý sprevádza na našej ceste, obdarí múdrostou a chápaním, aby prostredníctvom diskusie a úvah sme dospeli k návrhom a odporúčaniam, ktoré prispejú v našej arcidiecéze k lepšej účasti na Kristovom poslaní. Modlite sa, prosím, za úspech synody.

Ďakujem vám za vašu pomoc.

S úprimným pozdravom

váš arcibiskup