Portál Košickej arcidiecézy
diskusné fórum k synodálnym témam
    2. Naše povolanie k svedectvu     Prílohy
viac o logu...

Modlitba za synodu

Spoločenské komunikačné prostriedky v rodine

Zodpovednosť za správne aplikovanie mravných požiadaviek pri podávaní informácií majú mediální tvorcovia. K ich zdokonaľovaniu významne prispievajú kritici. Zvlášť internet je otvorená brána do lákavého a vzrušujúceho sveta s veľkým formačným vplyvom, no nie všetko, čo je za touto bránou je zdravé, zaručené a pravé.
Mladšie osoby majú používať spoločenské komunikačné prostriedky s mierou a sebaovládaním, usilovať sa dôkladne pochopiť čo videli, počuli alebo čítali. Významne im v tom môže pomôcť diskusia s rodičmi, vychovávateľmi a odborníkmi aby sa naučili sami vytvárať si správny úsudok, správne používať technológie pre svoj komplexný rozvoj a dobro druhých. Mladých treba vychovávať, aby sa z nich stávali nielen dobrí príjemcovia (čitatelia, poslucháči, diváci), ale aby sami vedeli aktívne používať všetky druhy a spoločenské komunikačné prostriedky. Internet nie je len nástrojom zábavy a uspokojovania konzumných potrieb, ale je nástrojom na vykonávanie mnohých užitočných aktivít. Musia sa naučiť tak ho aj chápať a používať. Spoločenské komunikačné prostriedky môžu byť priestorom pre podstúpenie skúšky morálnych schopností človeka. Rodina, ako domáca cirkev, je bezprostredne vystavená vplyvu masmédií.
Rodičia by mali poznať spôsob, ako sa vyhnúť škodlivému pôsobeniu spoločenských komunikačných prostriedkov a tak sa chrániť pred utopením ducha v nízkych veciach a stratou vyšších hodnôt. Majú povinnosť bdieť, aby do domácnosti nemali prístup predstavenia, časopisy a pod., ktoré urážajú vieru a mravy a aby ich deti nevyhľadávali ani inde. Uplatňovať starostlivý výber programov a zachovať si v tomto právo na posledné rozhodnutie. Pokiaľ sa líšia pri výbere spoločenských komunikačných prostriedkov v úsudku s deťmi, majú jasne svoj úsudok vyložiť a vysvetliť. Vo výchove možno viac dosiahnuť presvedčovaním než zakazovaním. Prejaviť dôveru a hľadať aj iné prostriedky, pretože mladí vyrastajú v inej spoločnosti. Mali by sa snažiť porozumieť ich jazyku. Okrem toho sa rodičia majú stať vzorom rozumného používania médií v domácom prostredí pre dobro svojich detí. Rodičia majú využiť možnosť vymeniť si názory a skúsenosti s inými rodinami. Pre rozdiel v psychike medzi dospelými a mladými, je vhodné, aby boli učiteľmi a vychovávateľmi rovesníci.
Komisia pre kultúru a ekumenu