Portál Košickej arcidiecézy
diskusné fórum k synodálnym témam
    3. Naše povolanie k svätosti     Prílohy
viac o logu...

Modlitba za synodu

Témy v príprave na synodu

1. Naše povolanie byť jednou Cirkvou

1.1. Cirkev ako spoločenstvo Božieho ľudu
1.2. Cirkev v živote farnosti
1.3. Cirkev v rodine - domáca cirkev

2. Naše povolanie k svedectvu

2.1. Svedectvo v odovzdávaní viery
2.2. Svedectvo ako súčasť evanjelizácie a misijnej činnosti
2.3. Svedectvo kresťanskej kultúry a ekumenického dialógu

3. Naše povolanie k svätosti

3.1. Svätosť človeka
3.2. Svätosť cez modlitbu, liturgiu a sviatosti
3.3. Svätosť duchovných osôb

4. Naše povolanie k službe

4.1. Služba v Cirkvi a pre Cirkev
4.2. Služba laikov
4.3. Služba spravodlivosti a milosrdenstvu